Előadások

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MINIKONFERENCIA MISKOLCON

Az Értéktér projekt 2011. őszi egyetemi eseménysorozatának első megállója Miskolc volt, ahol „Bizalmi válság” címmel rendeztünk mini-konferenciát a Miskolci Egyetemmel együttműködve. Előadóink voltak: dr. Furmanné dr. Pankucsi Márta, Dr. Fekete Iván, P. Hess István, Debreczeni József, Dr. Majtényi László. Cikkünkben röviden összefoglaljuk az egyes előadások főbb üzeneteit, illetve megosztjuk azokat videó formában is.

Dr. Furmanné dr. Pankucsi Márta (ME BTK Szociológiai Intézet) véleménye szerint a demokrácia a félelem mentes életet jelöli. A rendszerváltáskor egy megváltozott társadalmi keretbe csöppentünk, amelyhez megváltozott életreceptekre van szükség. A mai magyar fogyasztói társadalomban az emberek magányossága terén nem történt változás, ez eredményezi a bizalmi deficitet, melynek kiküszöbölésére az egyetlen megoldás az életreceptek megváltoztatása.

Dr. Fekete Iván (ME GTK Humánerőforrás Intézeti Tanszék) előadásában az értékrend és a kultúra válságára hívja fel a figyelmet. Fontosak a bennünk lévő attitűdök, beállítódások, hiszen ezek határozzák meg magatartásunkat. Ugyanakkor a másik viselkedéséből, stílusából meghatározhatjuk a partnerünk értékrendjét, melyek változása a humán erőforrás felértékelődésének szempontjából is fontos.

P. Hess István római katolikus lelkész (Miskolci Katolikus Egyetemi Lelkészség) a bizalomvesztésnek több forrását is látja. Egyrészt a lelki dimenzió hiánya a bizalmatlanság forrása, másrészt a bűntelen társadalomkép, az áldozattársadalom és az instant társadalom, mely a kétdimenziós társadalomképből fakad.

Debreczeni József politikai közíró (ME BTK Szociológiai Intézet volt oktatója) a harmadik Magyar Köztársaság jellemzőit vizsgálja előadásában abból a szempontból, hogy az emberek mennyire bíznak a közintézményekben, és megállapítja, hogy a bizalom az elmúlt években egyre csökkent. Emellett konkrét adatokra hivatkozva több szempontra tekintettel hasonlítja össze a hazai viszonyokat a régió többi országával.

Majtényi László (ME ÁJK Információs és Médiajogi Tanszék) az alkotmányos hagyományokról emlékezik meg előadásában, és kifejti, hogy az alkotmány által képviselt értékek mind a társadalom tagjai közötti, mind a közintézmények iránti bizalom szempontjából fontos szerepet játszanak.